Consumer Rights

Tarbijal on õigus pretensiooni esitada osutatud teenuse kohta.

Pretensiooni esitajal peab olema ostetud teenuse kohta ostu tõendav dokument (tšekk, kviitung, arve) mille alusel ostja tõestab ostu sooritamise kuupäeva. Tarbija peab teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest kauplejale 6 kuu jooksul pärast seda, kui ta sai mittevastavusest teada.

Lepingutingimustele mittevastavuse tuvastab kas tootja või kaupleja.

Kui teenuse ostmisest, mille kohta tarbija on esitanud lepingutingimustele mittevastavusest pretensiooni, on möödunud kuni 6 kuu, kohustub Kaupleja tõestama lepingutingimustele mittevastavuse olemasolu. Pärast 6 kuu möödumist on aga tarbija kohustatud tõendama, et varjatud puudus või muu lepingutingimustele mittevastavus oli olemas juba teenuse ostmisel.

Kõik pretensioonid lahendatakse vastavuses Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.

Sobiva lahenduse mitteleidmisel on tarbijal alati õigus pöörduda Tarbijakaitseameti poole:

Telefon +372 6201 700
Rahukohtu tn 2, Tallinn 10103
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Address

Tartu mnt. 29

10128 Tallinn

Estonia

Contact Info

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: +372 5647 5132

Fax: +372 5647 5132